dilluns, 25 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 8 : Desenvolupament Intel·lectual

En quan a les meves fites les trobo força adequades, la distribució la trobo correcta ja que o divideixo per subestadis i trobo que queda molt esquematitzat i clar.
Per les explicacions de cada fita trobo que estan ben argumentades i clares, algunes son curtes pero he ficat el més important per a mi i el perque ja que no trobo adequat una explicació massa tecnica que no s'entengui.
Si que cambiaria el model de presentació, el que mes m'agrada es el de la Michaella el trobo molt facil visualment i crida molt l'atenció.
Com a fites concretes afegiria l'invenció, que la va citar la Laura Lara i jo no l'havia ficat i em va agradar molt i tambe la que va afegir la Montse Clotet de 12 a 18 mesos que l'infant s'ajudaba d'estris per tal d'agafar objectes als quals per si sols no arribava, la trobo molt important tambe.
En conclusió afegiria el meu model de fites amb els cambis que anomenat.

ACTIVITAT 9: Activitat d'avaluació de la memòria • Nom de l'activitat: "La caseta"
 • Edat: 15 mesos
 • Durada: 15minuts.
 • Espai: A qualsevol espai.
 • Material: Lamina amb el dibuix de la caseta i enganxines.
 • Objectius:
  • Observar amb atenció "La caseta".
  • Identificar els dibuixos en la lamina.
  • Reconeixer les enganxines correctament.
  • Ser capaç de mantenir atenció en l'activitat.
 • Continguts:
  • Dibuixos de diferents objectes.
 • Desenvolupament de l'activitat:
Ens ficarem asseguts al terra amb l'infant, i cridant la seva atenció li mostrarem una lamina, "La caseta" en la que es mostrara una casa amb quatre habitacions, en gran, dintre de cada habitació hi ha el dibuix d'un objecte, una pilota, un cavallet, una taronja hi un cotxe.
Farem observar amb atenció a l'infant anomenant cada objecte per el seu nom i el seu color per tal de cridar l'atenció del nen i que estigui atent.
Seguidament li mostraem quatre enganxines amb els mateixos objectes que hi ha a les diferents habitacions, i ell haura d'intentar identificar i reconeixer cada objecte engantxant-lo, amb la nostra ajuda, al damunt del seu corresponent.
Utilitzarem preguntes com:

- Que es aixó? Una taronja? On esta la taronja?Molt be!!!

Sempre felicitant o motivant depenen com transcorri l'activitat.

 • Perquè aquesta activitat.
Aquesta activitat a simple vista sembla una activitat molt sencilla, pero el nen al que esta adreçada te 15 mesos, per tant, a de ser molt sencilla pero crec que l'activitat esta bastant desenvolupada alhora que treballem la memoria en el nen.dimarts, 12 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8 : Fites del desenvolupament cognitiu segons Piaget.

Subestadis de la intel·ligència sensoriomotriu:

 • Subestadi 1: De 0 a 1 mes.
Per mi la fita més important d'aquest estadi es el reflex de succió de l'infant, ja que sense ell seria incapaç d'alimentar-se, cosa essencial per al seu desenvolupament i la seva vida

 • Subestadi 2: D'1 a 4 mesos.
Per mi una de les fites mes importants es que es aquest subestadi comecen les primeres accions anticipatòries, es a dir que comencen a preparar l'intel·ligència pero desde un punt encara molt primitiu i reflex.

 • Subestadi 3: De 4 a 8 mesos.
Per mi una de les fites que m'ha cridat més l'atenció d'aquest estadi es que no hi ha conductes intencionals encara, es a dir, la finalitat d'una acció no és plantejada per endavant, sinó només com a repetició de l'acte, crec que es molt important per alhora d'entendre les accions de l'infant en aquest estadi.

 • Subestadi 4: De 8 a 12 mesos.
Per mi la fita més important d'aquest subestadi a diferencia de l'anterior es que hi ha intencionalitat, l'infant pot separar entre els mitjans i fins i enllaçar diferents esquemes per aconseguir un objectiu últim.
I l'altra fita que tambe hem sembla interessant es que es produeix el domini inicial de la causalitat i del temps, molt important en el seu desenvolupament posterior.

 • Subestadi 5: De 12 a 18 mesos.
Una de les fites més importants per a mi que l'assimilació i la acomodació estan clarament diferenciades ja.
Tambe crec molt important la conservació i permanència de l'objecte, s'hi amagamem un objecte una vegada en un lloc i una altra en un altre l'infant el cerca correctament.
I l'altra molt important per a mi es que l'infant comença a relacionar i es va acomodant a l'ús que normalment es fa dels objectes.

 • Subestadi 6: De 18 a 24 mesos.
La fita més important es per a mi en relació a la permanecia de l'objecte, que l'objecte es conserva i es fa permanent.
I tambe l'aparició del joc simbòlic, que es substitueix un objecte per un altre que el representa.
Destacaria d'aquest estadi que les accions i les conductes dels estadis anteriors són completades amb conductes noves en aquest subestadi. (invencio i representació).

 
Subestadis de l'intel·ligència preoperatòria.

 • Subestadi 1: De 2 a 4 anys.
Destacaria d'aquest subestadi que quant un objecte experimenta un canvi encara que sigui superficial, no pot conservar la seva identitat, crec que es una fita molt detallada i que experimentem quan interaccionem amb un infant d'aquesta edat.
Tambe destacaria la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu (signes) que adquireix, crec que aixo es molt significatiu ja que l'infant comença a deixar-nos veure el seu desenvolupament en la intel·ligència.
Tambe es caracteritza pel raonament transductiu, que es el que vincula entre si conceptes

 • Subestadi 2: De 4 a 7 anys.
D'aquest subestadi destacaria que augmenta la coordinació de les relacions representatives.
Tambe destacaria el animisme que es atribuir vida i consciencia a objectes animals, molt caracteristic en aquesta edat.
Tot aixó o introduiriam dintre del desenvolupament del raonament que en aquesta etapa es molt important.

divendres, 1 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT DE L'ESPAI TEMPS

He vist les activitats de les meves companyes i per l'aula hem segueix agradant mes la meva, pero per l'activitat de casa m'agrada molt l'activitat de la Nuria la trobo molt adequada i original.
Hem quedaria amb l'activitat de la Nuria per fer-la a casa i la meva per fer-la a l'aula que es diu: "On esta el globus?"