dijous, 16 de desembre de 2010

Activitat 1 UF2. La locomoció - Individual

  • 6 SETMANES

     L’INFANT AIXECA EL CAP DEL MATALAS UNS 45 GRAUS, L’AGUANTA MES QUAN ESTA SENTAT I VA FORTALEIXEN  ELS GENOLLS I LES CADERES JA NO LES TE TAN FLEXIONADES.


Aquest pas es molt important ja que significa que el desenvolupament es correcte, al neixer el seu cap es mes gros proporcionalment que el seu cos i l’esquena i el seu coll no poden amb ell.
Per aixó es positiu que comenci a aixecar-lo perque es el resultat de que els seus musculs estan agafant força i es desenvolupent satisfactoriament.

  • 20 SETMANES

     L’INFANT JA CONTROLA EL SEU CAP PER COMPLET; LA SINCRONITZA PERFECTAMENT INCLUS QUAN EL SENTES O QUAN ES BALANCEJA ELL SOL.Aquest pas es indispensable ja que perque l’infant pugui caminar necessita dominar la estabilitat del cap, li ajudaran molt a dominar-ho tots els jocs de balanceix del cos, podrem estimular-o ballant amb ell per l’habitació, amb suavitat i aixencant-lo amb els braços adalt i avall i cap als costats.
  • 24 SETMANES

    L’INFANT TE TANTA FORTALESA QUE JA POT RECOLZAR GRAN PART DEL SEU COS ALS BRAÇOS, S’AIXECA RECOLZAT EN LES MANS, LES AIXECA PERQUE L’AGAFIS I ES MANTE UNS MINUTS SOL SENTAT EN LA SEVA CADIRETA.Aquest pas es el resultat de un desenvolupament motor amb exit ja que els seus musculs estan quasi totalment reforçats, podrem estimular-lo amb jocs com per exemple el caballet  que li ajuda a fortaleixe els ossos i la musculatura motriu.


 
  • 44 SETMANES


     L’INFANT ES MOU AMB SOLTURA QUAN ESTA SENTAT I ES DESPLAZA PER TOT ARREU, AIXECA UNA CAMA QUAN ESTA DE PEU.El nen es va desenvolupant a mesura que va creixent podem estimular-lo donant-li les mans perque s’aixequi sol, en aquest pas podem començar a felicitar-lo i premial quan faci els jocs  be. 
  • 48 SETMANES


     L’INFANT CAMINA AGAFAT ALS MOBLES, CAMINA CAP ENDAVANT SI LI DONES LES DOS MANS, SI ESTA SENTAT GIRA EL TRONC PER AGAFAR ALGUNA COSA SITUADA A LA SEVA ESQUENA SENSE PERDRE L’EQUILIBRI.


Aquest pas es un avanç dels primers passos sol de l’infant, el podem ajudar a practicar els primers passos agafant-lo d’una sola ma, el podem animar a recorrer l’habitació.

 
  • 2 ANYS

    L’INFANT COMENÇA A SENTIR EL RITME I DISFRUTA MOVENT-SE COM SI BALLES.SAP CORRER PERO NO FRENA NI AGAFA LES CANTONADES I S’ACUCLILLA AMB PERIPECIA.Aquest pas es un gran pas per al desenvolupament ja que l’infant te els passos basics del seu cosa assimilats i ja pot coordinar la voluntat amb el seu cos, encara que esta en un proces d’aprenentatge i perfeccionament encara, els musculs que intervenen en la carrera i el gir careixen de la força necessaria encara.

  • 2 ANYS I MIG

    L’INFANT ES CAPAÇ DE SALTAR AMB ELS DOS PEUS A L’AIRE, DE CAMINAR DE PUNTETES, DE PORTAR UN OBJECTE FRAGIL SENSE VACILACIÓ I D’AGAFAR AUN GERMA PETIT A LA FALDETA.

Aquest es un pas de perfeccionament  podem afavorir el desenvolupament de la seva agilitat amb jocs de saltar i caminar de puntetes.